آدرس : تهران، اقدسیه، نبش خیابان نیلوفر، ساختمان پزشکان صاحبقرانیه، طبقه پنجم، واحد ۵۰۳
تلفن : ۰۲۱۲۶۱۴۰۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۰۲۶۱۴۰۴۲۵
فکس: ۰۲۱۲۶۱۴۰۴۲۸