دسته: دندانپزشکی کودک و نوجوان

پوسیدگی دندان رشد کودک را مختل می‌کند

پوسیدگی دندان رشد کودک را مختل می‌کند

پایگاه خبری «dentistrytoday» در گزارشی جالب توجه از نسبت میان پوسیدگی دندان و تاخیر در رشد کودکان پرده برداشته است.
به نقل از پادنا نیوز بر اساس این گزارش تحقیقات جدید نشان می‌دهد که پوسیدگی دندان باعث به تعویق افتادن رشد بچه‌ها می‌شود. بعد از آنکه تحقیقات قبلی در این زمینه در ارائه شواهد و مدارک قطعی و مستدل با شکست مواجه شد محققان این تحقیق کوشیدند تا ارتباط بین سلامت دهانی و رشد بررسی کنند. در این تحقیق، محققان پوسیدگی دندان و ارتباط بین قد و وزن را در کودکان ۶ تا ۸ ساله در عربستان سعودی مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
سلامت دهانی کودکان بر اساس شاخص DMFT درجه بندی شدند. همانطور که می‌دانید این شاخص، میزان حاد بودن دندان‌های پوسیده، کشیده‌شده و پرشده را نشان می‌دهد.
در ادامه این تیم تحقیقاتی آمار به‌دست‌آمده را تجزیه و تحلیل نموده و به این نتیجه رسید که در واقع بین قد یا وزن کم و میزان بیشتر خرابی دندان ارتباط مستقیمی وجود دارد. بچه‌هایی که پوسیدگی شدید دندانی دارند اغلب شانس کمبود وزن و کوتاه‌تر بودن قد آنها در مقایسه با هم‌سن و سالانشان بیشتر است.
حتی زمانی که برخی عوامل ثانویه مانند معیارهای جمعیت‌شناختی و اجتماعی هم به عنوان عامل مشترک در نظر گرفته می‌شود، ارتباط بین پوسیدگی و به تعویق افتادن یا باز ماندن از رشد کماکان وجود خواهد داشت. بر اساس این تحقیق، می‌توان گفت که ارتباطی معکوسی بین پوسیدگی دندان و رشد در کودکان وجود دارد. البته برای تأیید یافته‌های این تحقیق، به پژوهش‌های بیشتری نیاز است.