نوشته های بلاگ

طراحی لبخند 1

این درمان با استفاده از لمینیت سرامیکی توسط دستگاه CAD/CAM انجام شده است.

نوع درمان
طراحی لبخند با استفاده از لمینیت
جنس لمینیت
سرامیک برند VITA مدل Enamic
دسته بندی ها